Vann/avløp

Vi tar jobben dersom du har vannlekkasje eller tett avløp! Våre anleggsarbeidere har ADK1-sertifikater og er godkjente for grøftearbeider. Vi har et godt og nært samarbeide med flere veletablerte rørleggerbedrifter i Oslo og omegn.

Vi jobber for det meste med oppdrag som omfatter graving og reparasjon av vann- og avløpsledninger. Vi har også oppdrag for If Skadeforsikring og samarbeider tett med flere uavhengige takstmenn i bransjen.

Illustrasjonsbilde av vann og avløpsjobbing

Oljesanering

ENØK-tiltak? Krav fra kommunen? Lekkasje på oljefyringstanken? Mange slutter med oljefyring og går over til oppvarming med strøm. Vi påtar oss jobben med å fjerne oljefyringstanken, rense og levere tanken til godkjent mottak og rapportere dette videre til kommunen.

Vi leier også ut oljeutskillere og tar på oss oppdrag som riving- og avfallshåndtering av småanlegg/garasjer o.l.


Grunnarbeid og riveprosjekter

Vi utfører grunnarbeid for mindre bygg, som garasjer og tilbygg. I tillegg utfører vi også rivningsarbeid av mindre bygg, f.eks etter en garasjebrann. I den forbindelse kan vi også stå for selve søknadsprosessen, om ønskelig.