Bildegalleri - prosjekter

Bla deg gjennom bildene ved å klikke på pilene.


RENSING AV TETT ANBORING

Slik arbeider vi for å rense anboringer som er grodd igjen. Vi benytter da et anboringsverktøy som renser opp i eksisterende hull i hovedledningen.

WIKIPEDIA: Anboring, tilknytting av stikkledning til hovedvannledning under fullt vanntrykk.

 

et godt eksempel på hvor tett og gjengrodd anboringer og rørdeler kan være

Dette oppdager man ved at man mister vannmengde ved tapping på flere steder samtidig.

bilde 19.JPG

Arbeid med kabelgrøft


Arbeid med drenering


Utskiftning av pumpekum


Vannlekkasje


Gråvannsanlegg